Ipramol® Steri-Neb

Wat is Ipramol® en waar wordt het voor gebruikt?

Ipramol® Steri-Neb behoort tot de groep van luchtwegverwijdende geneesmiddelen. Ipramol® Steri-Neb bevat twee verschillende werkzame stoffen (0,5 mg ipratropiumbromide en 2,5 mg salbutamol per 2,5 ml verneveloplossing) die beiden op een verschillende manier de luchtwegen verwijden. Ipramol® Steri-Neb wordt gebruikt voor het opheffen van luchtwegvernauwing bij chronische bronchitis en emfyseem. Deze aandoeningen vallen onder chronisch obstructieve longaandoeningen (COPD).

Voor wie is Ipramol® geschikt?

Ipramol® is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met chronische obstructieve longaandoeningen, met als doel het verwijden van de luchtwegen, waardoor de ademhaling wordt verlicht en benauwdheid wordt verminderd.

Hoe wordt Ipramol® gebruikt?

De medicijnen die in Ipramol® zitten worden geïnhaleerd. Op deze manier komen de twee werkzame stoffen op de gewenste plaats terecht. Ipramol® kan uitsluitend met een vernevelingsapparaat worden gebruikt. Het vernevelingsapparaat zet de oplossing om in een fijne nevel welke vervolgens geïnhaleerd kan worden.


Verdere informatie over Ipramol® kunt u vinden in de bijsluitertekst (PDF formaat).

Voor meer informatie over producten voor longaandoeningen van andere fabrikanten verwijzen wij naar hun websites en naar de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl

<< Naar het overzicht van producten.